Dringend gezocht: technisch personeel voor energietransitie

Meino Zandwijk Duurzaam Doen, Energie, Nieuws

De energietransitie komt in gevaar door een gebrek aan goed opgeleid technisch personeel. Dit alarmerende bericht komt van onderzoeksbureau Berenschot onderzoeksbureau Berenschot , maar lees je ook terug in diverse opiniestukken diverse opiniestukken en krantenartikelen krantenartikelen . De belangrijkste vraag is: wat zijn de knelpunten en hoe lossen we de krapte in de energiesector op?

Waarom is er een tekort aan technisch personeel?

Voordat we antwoord geven op deze vraag moeten we kijken naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Ligt het probleem vooral bij hoogopgeleid of laagopgeleid personeel? Is het een wereldwijd probleem of vinden we deze krapte alleen in Nederland? En wat is de rol van werknemers; hoe past ‘een leven lang leren’ in dit verhaal?

Genoeg werk voor MBO, HBO en universiteit

Eerst het goede nieuws: de animo onder hoogopgeleiden stijgt voor technische opleidingen. De deelname aan innovatiestudies en studies die klaarstomen voor de duurzame energiesector zijn in trek. Maar er zit ook een keerzijde aan dit verhaal.
In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad schrijft Olof van der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), het volgende: ‘De energietransitie krijgt steeds meer last van een ‘blauweboordenprobleem’: te weinig jongeren met modern technisch beroepsonderwijs en belangstelling voor deze sector.’ Dit wijst op een probleem dat tot nu toe onder de radar is gebleven.

Internationalisering

De duurzame energiesector is booming business. De Amerikaanse president Donald Trump zal toen hij hamerde op meer banen creëeren in de fossiele energie waarschijnlijk niet geweten hebben dat er inmiddels meer werk is in de duurzame energiesector. De concurrentie is enorm. Om als Nederlands bedrijf op te boksen tegen de grote spelers uit de rest van de wereld moet je van goede huizen komen. Internationalisering helpt het verspreiden van kennis, maar riskeert ook een ongelijke verdeling daarvan. Wie de dikste beurs (of subsidieregeling) heeft, blijkt spekkoper.

De rol van de werkgevers

Het derde probleem ligt bij de terughoudende reactie van de werkgevers. Omscholing en bijscholing zijn cruciale instrumenten om de personeelsvoorraad op peil te houden. De kennis van duurzame technologie en processen wordt ieder uur van de dag groter. Wat gisteren nieuw was, kan vandaag passé zijn. Werkgevers moeten accepteren dat dit een flexibele, veranderende industrie is. De overheid en energiesector moeten inzien dat flexibiliteit en up-to-date kennis van levensbelang zijn.

Genoeg personeel voor de energietransitie

Sleutelwoorden in terugdringen van het personeelstekort is integrale aanpak en toekomstperspectief. Het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid moeten elkaar aansturen. Voor ieder van de genoemde problemen is een gezamenlijke aanpak nodig. Geen stuurgroepen en rapporten, maar samen de schouders eronder. Dit kan alleen met een goed toekomstperspectief in de energiesector. Omscholing in de geest van de Pion-projecten. En bovenal scholieren warm maken voor de uitdagingen van de energiesector. De energietransitie verdient de beste krachten en het is tijd dat hier ook werk van wordt gemaakt. Om met de de woorden van Sharan Burrow, voorvrouw van de internationale vakbeweging af te sluiten: ‘For workers, there are no jobs on a dead planet’.

Meino Zandwijk

Deel dit bericht