The future of sustainable  transformation

SUPPORT VOOR EEN DUURZAME WERELD

Een duurzame wereld is meer dan alleen het veranderen van ons gedrag als mens. Het is een oprechte en intrinsieke transformatie naar een wereld met nieuwe paradigma's. Met alle systeempijn van dien. 

Dat betekent dat we in al onze activiteiten een warm pleitbezorger zijn van de oude Confusiaanse wijsheid:

tell me and I will forget
show me and will remember
involve me and I will understand

Daarom is dutch sustainable transformation geformeerd rondom een team mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de duurzame wereld stap voor stap dichterbij te brengen. En altijd in een verregaande samenwerking met de opdrachtgever en gecommiteerd aan het resultaat.

Image

ONZE AANPAK

Image

Elk project dat wij doen kent dezelfde stappen, maar verschilt vervolgens wezenlijk in de onderdelen al naar gelang de aard van de vraag, probleem of uitdaging.

De stappen zijn: 
ideation
initiation
implementation

Daarbinnen maken we gebruik van de laatste inzichten qua agile, scrum, growth hacking etc. Voor een overzicht van de laatste projecten verwijzen we u graag naar de brochure die u kunt downloaden.

HET BESTAANDE DUURZAAM OPTIMALISEREN

Kansen voor verduurzaming beginnen vanzelfsprekend bij uw huidige processen. Ongeacht of dit in de kern van uw productie is of bijv. in het verduurzamen van uw mobiliteitsbeleid. Overal liggen mogelijkheden om met onze ervaring nieuwe circulaire businessmodellen te ontwikkelen waardoor uw bedrijf nieuwe kansen krijgt als ook op het gebied van reputatie winst kan boeken.

Wij maken een quick scan van uw huidige situatie en ontwikkelen op basis daarvan een roadmap met kansen voor duurzame impact. Vervolgens kunnen we project-gewijs deze roadmap omzetten in duurzaam succes. Op basis van heldere afspraken over het te behalen resultaat brengen wij deze projecten voor en met u thuis.

PON - Duurzaam Mobiliteitsbeleid

Image Bekijk deze case

HET DUURZAME EFFICIËNT EN EFFECTIEF MAKEN

Veel duurzame initiatieven komen niet in hun kracht omdat het de organisatie ontbreekt aan de kennis en ervaring om uit de initiatie fase een versnelling én verankering aan te brengen in de eigen processen. Binnen dutch hebben wij veel ervaring in precies deze cruciale stappen van initiatie naar acceleratie en realisatie. Dé noodzakelijke stappen op weg naar duurzaam succes.

Onze ervaring loopt van Beebox/Willem&Drees tot Vibers maar strekt zich ook uit naar het ontwikkelen van de Global Smart Cities strategie waardoor we overheden, gemeenten, instanties en bedrijven ondersteuning bieden bij een integrale aanpak.

Willem & Drees- Duurzame ketenintegratie

Image Bekijk deze case

VAN IDEE NAAR BEDRIJF

De wereld heeft behoefte aan nieuwe initiatieven als alternatief voor het bestaande, niet-duurzame aanbod. dutch ondersteunt deze ideeën met het daadwerkelijk materialiseren van de plannen in een duurzaam winstgevend bedrijf. Denk aan Informatie Memorandum, (financiële) plannen, contact met investeerders en banken zodat de middelen er zijn om vervolgens de realisatie op te pakken. Een dergelijk proces hebben we bijv. voor Vibers begeleidt.

Vibers - Van concept naar duurzaam businessmodel

Image Bekijk deze case